bilgi ve sevgi paylaştıkça artar


   Menü

    Hasan Gürak

    İletişim

    

 

 

Dino Tur

 

         

 

 TDK-Türkçe Sözlük

  Osmanlıca Sözlük

 Kaşgarlı Mahmut  Lugatı 

  İktisat Terimleri

  İngilizce-Türkçe

  İng.-İng. Sözlük

  Text-to-Speech

Dictionary of Philosophy

  Vikipedi-Türkçe

  Wikipedia-İng.

 

 

 
 

 

     

 

Cumhuriyet

Atatürk

1881-1938

Farabi

870-950

İbn-i Sina

Avicenna

980-1037

Ahi Evren

1171-1261

Hacı Bektaş Veli

1209-1271

 

  İstanbul   Kuşbakışı

 

İstanbul

 

Eski İstanbul

 

İstanbul Gravürleri

 

Eski Kartpostallar

 

 

İstanbul - Tango

 

 

     İstanbul       Gezi Parkı anısına

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dr. Hasan Gürak'ın akademik çalışmaları

(Academic works by Hasan Gürak)

 

   Kitaplar (Books):   

 

 

 

- Growth (Büyüme)         2015     (projected to publish in 2015)

 

- Islam & Scientific Econ.  2014  Peter Lang Int. Acad.Publ.  

                                               (contents)

- İslam ve "Bilimsel İktisat" 2014     (projected to publish in 2014)

 

- Heterodox Economics-2  2013  Peter Lang Int. Acad.Publ.  

                                               (contents)    

  

- Heterodox Economics     2012  Peter Lang Int. Acad.Publ.  

                               (contents)            

- İktisat           2011 - Genesis kitap   (içerik hakkında-tıklayın)                      

- İktisat-2         2011 - Genesis kitap   (içerik hakkında-tıklayın)

- Küreselleşme       2009 - Sanal kitap   indir    

 

- Verimlilik            2008 - Sanal kitap   indir   

 

-"Kutsal İdeoloji"nin Eleştirisi veya Bilimsel (!) İktisadın Sefaleti                        2007 - Sanal kitap indir

    - Ekonomik Büyüme ve Küresel Ekonomi 

                        2006 - Ekin Kitabevi

 

   - Emek, Teknolojik Yenilik ve Büyüme  

                        2004 - Değişim Yayınları

 

- Sosyal Bilimlerde Araştırma, Tez Yazma, Sunuş ve Eleştiri

                   2004 - Sanal kitap indir

- Nazilli'deki KOBİ'ler: Durum ve Sorunlar - 1997

                   2000 - (Der.) Nazilli Ticaret Odası

- Alternative Value-Price Analysis

                   1993 - download

- Transfer of Technology  

                   1990 - download

- Multinational Enterprises and Foreign Direct Investments

                  1990 - download

 

         H.Gürak'ın diğer çalışmalarına ulaşmak için >>>

(to see other works by H. Gürak) >>>  

 

 

    Görüş - Yorum

 

AB’ye HAYIR !

 ama AEB’ye EVET !

H. Gürak

   Eğer gerçekten hukukun üstünlüğüne dayanan, küresel barışa katkı sağlayacak,toplumların temel haklarına, özgürlüklerine ve kültürlerine saygılı olan, küresel gönencin adil ve rekabetçi bir ortamda artmasına katkı sağlayacak bir birlik varsa ve bu birliğin çıkarları Türkiye’nin çıkarlarına ters düşmüyorsa, neden bu birliğe biz de üye olmayalım. Ama önce Türklerin kendi çıkarlarına göre tatmin edici bir şeyler görmesi ve ikna olmaları gerekir. AB üyesi olacağım derken başka ülkelerle ilişkilerimize zarar vermemek veya o ilişkilerimizin geleceğini AB üyelerinin yüzde 55 oyla alacağı kararlara bırakmamak gerekir.

yazının tamamını okumak için (to read the full-text) >>>

 

 

 Islam and Economics

H. Gürak

      The Islamic economic paradigm with its new and alternative scientific Islamic economic theories have to be so ‘comprehensive’ as well as so perfect in the sense of ‘fairness’, ‘ethical values’ and ‘fruitfulness’, so that when you take out the word ‘Islamic’, it should appeal to all societies and countries equally, regardless of their religious persuasion.

to read the full-text >>>

 

 

 

Sosyal Bilimcilerden Özgün Katkılar

(Contributions from social scientists)

 

Acar, G.T. İktisadı Değiştirmek

Acemoglu,D.Johnson,S.-Robinson,J. Institutions as the ...

Boratav,K  Geçmişe Dönüşü Savunarak İleriye Gitmek

Eroğlu,F. Bilgi İktidar Ekseninde Yönetim Bilimlerinin İdeolojiye ....

Güneş, F. Zihinsel Verimlilik

İrmiş,A. Bilginin Küreselleşmesi ve Fason Üretim

İrmiş,A. Küreselleşme Çarkı İçerisinde Fason Üretim ve Çin Dişlisi

İrmiş,A. Küresel Feodalizm

İrmiş,A. Küresel Dil Oluşturma Çabaları ve Az Gelişmiş Ülke ....

İrmiş,A.Küreselleşme Sürecinde Yeni Gelişen Piyasalar ve KOBİ'ler

Kök, R. Küreselleşme Stratejisi, Yeni Emperyalizm ve Türkiye

Ortaş, İ. Bilim Adamı Kimdir?

Öniş,Z.- Şenses,F. Global Dynamics, Domestic Coalitions and ...

Öniş,Z.- Şenses,F. Küresel Dinamikler, Ülke-içi Koalisyonlar ve ...

Öniş,Z.- Şenses,F. Rethinking the Emerging PWC

Rodrik, D. After Neoliberalism, What?

Soyak,A. AB Sürecinde Türkiye Sanayi Politikası Üzerine ...

Tiryakioğlu, M. Emeğin Bilgi ile Dönüşümü

Türel, O. Türkiye'de Sanayi Politikalarının Dünü ve Bugünü

Velupillai, K. In Praise of Fostering Anarchy in Research and

Velupillai, K. The Unfashionable Elegance of Tsuru's...

Velupillai, K. Development Economics without Growth Theory

Velupillai, K. Algorithmic Revolution in Social Sciences

Velupillai, K. Nonlinear Dynamics, Complexity & Randomness

Weeks,J. False Paradigm-1:A Critique of Neoclassical Macroecon.

Weeks,J. False Paradigm-2:A Critique of Neoclassical Macroecon.

 

İsl. İkt.-kitap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anasayfa          Makaleler           Duyurular          İletişim